• W ramach trwającej światowej wystawy Expo 2020 w Dubaju Stolica Apostolska przygotowała pawilon poświęcony jedności wyznań i kultur. „Idee piękna, braterstwa i dialogu mogą być pomostem w budowaniu relacji między narodami, kulturami i religiami” - powiedział ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady Kultury, pełniący funkcję zastępcy komisarza pawilonu.