Project Description

W ramach trwającej światowej wystawy Expo 2020 w Dubaju Stolica Apostolska przygotowała pawilon poświęcony jedności wyznań i kultur. „Idee piękna, braterstwa i dialogu mogą być pomostem w budowaniu relacji między narodami, kulturami i religiami” – powiedział ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady Kultury, pełniący funkcję zastępcy komisarza pawilonu.

Miesiąc wcześniej, podczas trwającego EWTN Affiliates and Partners European Meeting (które była zarazem 40-leciem istnienia EWTN na całym świecie) zorganizowanego w Kalwarii Zebrzydowskiej ks. Tomasz przedstawił wizualizacje projektowanego na Expo pawilonu. Podczas  długich rozmów z księdzem Tomaszem został poruszony bardzo poważny problem związany z Pandemią, która wymuszał na odwiedzających bardzo krótki czas przebywania w zamkniętych pomieszczeniach. Problem był na tyle poważny, że nie pozwalał odwiedzającym zapoznać się szczegółowo z każdym punktem wystawy. Owocem i zarówno rozwiązaniem wszystkich omawianych problemów stał się pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, dzięki której odwiedzający po zwiedzeniu Pawilonu będą mogli spokojnie przejrzeć wszystkie treści graficzne, audio/video oraz związane z nimi obszerne opisy w późniejszym czasie.

Dzięki współpracy różnych ludzi, w bardzo krótkim czasie po około 2 miesiącach światło dzienne ujrzała aplikacja mobilna Holy See Pavilon dostępna na trzech najpopularniejszych platformach:

Na chwilę obecną aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach językowych angielskim i arabskim, ale planowane jest udostępnienie innych wersji językowych, aby jak najwięcej ludzi mogło zapoznać się z wystawą.

Ukończenie aplikacji nie było by możliwe dzięki tym osobą i organizacją:

  • Grzegorz Hul, Application Developer
  • Jakub Piechnik, Creative Designer
  • Katarzyna Szypa-Nieszczesna, Application Tester
  • Grzegorz Szypa, Project Manager, Prezes Fundacji IT4Heaven
  • Piotr M. Pietrus, Prezes Fundacji Vide et Crede oraz Prezes EWTN Polska

Wszystko też nie miało by miejsca gdyby ksiądz Tomasz nie udostępnił nam niezbędnych treści i materiałów audio/video.